Am 5. Oktober 2013 fand eine Veranstaltung am Duivelsberg statt:

Original in Niederländisch:

- lezing door Jan van Eck met aansluitend een grenspaalwandeling -
op zaterdag 5 oktober 2013 in pannenkoekenboerderij Duivelsberg in Berg en Dal
Programma
11.00-11.30 ontvangst/koffie
11.30-13.00 powerpointpresentatie zaal bovenverdieping
13.00-14.00 pannenkoek-lunch
14.00-16.00 begeleide wandeling door gastspreker
16.00 afsluitende koffie in de boerderij

Waarom
Dit jaar bestaat de grenspalengroep "De grenspalen van de Benelux" 10 jaar. Deze internet-groep is dé bron van informatie en -uitwisseling over dit onderwerp. Deze lezing en wandeling in het jubileumjaar is een mooie gelegenheid om elkaar 'live' te ontmoeten.
Maar ook voor de lokale heemkundigen is het thema bijzonder interessant en ook voor deze groep zijn plaatsen gereserveerd.

Jan van Eck

Bekende cultuur-historicus uit omgeving Nijmegen die na zijn carrière bij het kadaster een passie ontwikkeld heeft voor de regionale geschiedenis. Ook de grens(paal)geschiedenis heeft zijn bijzondere aandacht.
Website: www.kwartiervannijmegen.nl

De Duivelsberg
Een bijzondere fraai stuk natuur en een curieus grensgeval. Na de 2e wereldoorlog is dit het enige stukje Duitsland dat blijvend in Nederlandse handen kwam. Alle andere Nederlandse annexaties werden in 1963 teruggegeven aan Duitsland. Deze annexaties zijn een relatief onbelicht deel van onze grensgeschiedenis. In de drift tot oorlogscompensatie waren er zelfs voorstellen om de grens tot 200km op te schuiven naar het oosten.
Door de blijvende annexatie van de Duivelsberg raakte een reeks grenspalen van vóór 1949 hun functie kwijt. Een aantal van deze grensstenen zijn nog steeds aanwezig. Maar er is nog veel meer te zien op de Duivelsberg.

Informatie: wikipedia-Duivelsberg en wikipedia-Annexaties

Adres:
Pannenkoeken restaurant
De Duivelsberg
Duivelsberg 1
6572 BE Berg en Dal
tel. 024 - 684 14 39
http://www.duivelsberg.nl/site.html


Übersetzung ins Deutsche:
- Vortrag von Jan van Eck mit anschließender Grenzwanderung -
am Samstag, den 5. Oktober 2013 im Pfannkuchen-Restaurant Duivelsberg in Berg en Dal
Programm
11.00 bis 11.30 Empfang / Kaffee
11.30 bis 13.00 Powerpoint-Präsentation im Saal vom Obergeschoss
13.00 bis 14.00 Pfannkuchen-Mittagessen
14.00 bis 16.00 geführte Wanderung durch den Gastredner
16.00 ….abschließend Kaffee im Pfannkuchen-Restaurant

Warum
In diesem Jahr besteht die Grenzstein-Gruppe " De grenspalen van de Benelux " 10 Jahre. Diese Internet-Gruppe ist die Quelle für Informationen und Austausch zu diesem Thema. Vortrag und Spaziergang im Jubiläumsjahr sind eine großartige Gelegenheit sich 'Live' (persönlich) zu treffen
Aber auch für die lokalen Heimatforscher ist das Thema von besonderem Interesse und es sind auch für diese Gruppe Plätze reserviert.

Jan van Eck

Bekannter Kulturhistoriker aus der Umgebung von Nijmegen (Nimwegen) entwickelte nach seiner Karriere beim Katasteramt, eine Leidenschaft für die lokale Geschichte. Er widmete seine besondere Aufmerksamkeit der Geschichte über Grenzen (und Grenzsteine).
Website: www.kwartiervannijmegen.nl

Der Duivelsberg (Teufelsberg)
Er ist ein besonders schönes Stück Natur und kuriose Grenze. Nach dem 2. Weltkrieg ist es das einzige Gebiet von Deutschland, das in niederländischer Hand blieb. Alle anderen niederländischen Annexionen wurden 1963 nach Deutschland zurückgegeben. Diese sind relativ unbekannt in unserer Grenzgeschichte. Mit der Wut der Kriegsentschädigungen gab es sogar Vorschläge, die Grenze um 200 km nach Osten zu verschieben.
Durch die bleibende Annexion des Duivelsbergs hat eine Reihe von Grenzsteinen aus der Zeit vor 1949 ihre Funktion verloren, einige dieser Grenzsteine sind noch vorhanden.
Aber auf den Duivelsberg gibt es noch anderes zu sehen.

Information: wikipedia Duivelsberg und wikipedia-Annexionen

Anschrift:
Pannenkoeken Restaurant
De Duivelsberg
Duivelsberg 1
6572 BE Berg en Dal
tel. 024 - 684 14 39
http://www.duivelsberg.nl/site.html
http://www.regionarnheimnimwegen.de/de-duivelsberg-pannenkoekenrestaurant

Grenzverschiebungen

Duivelsberg-Grenzverschiebungen

Gruppenfotos

Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen.

Grenzsteine an der Grenzwanderung

Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen.

Frans Meeus hat seine Bilder von diesem Tag unter folgendem Link hinterlegt:
https://picasaweb.google.com/116280733175678137534/GrenspalendagDuivelsberg5102013

Die Grenzsteine von Ubbergen/Wyler/Duivelsberg die an der alten ehemaligen Grenze noch stehen hatte ich in 2007 bereitsfotografiert.
Link: http://www.eberhard-gutberlett.de/seite1/ubbergen-historische-grenzsteine/index.html

Die gültigen Landesgrenzsteine Deutschland und den Niederlanden im Gebiet von Ubbergen/Wyler/Duivelsberg hatte ich in 2003 bereits fotografiert.
Link: http://www.eberhard-gutberlett.de/seite1/seite2/d-nrw---nl-von-nr-593-bis-nr-641d/index.html


Zum Thema Grenzverschiebung wurde ein Grenzstein in der Duffel gezeigt, der die alte Grenze bis 1817 markierte:
(siehe auch unter dem Link: http://www.kwartiervannijmegen.nl/pages/sub/32288/Grensstenen.html )

Landsgrenssteen tussen Hertogdom Kleef en Gelders Millingen
Daar waar de Duffeltdijk onder Kekerdom overgaat in de Millingse Bandijk staat deze oude landsgrens-steen. De steen heeft "dienst gedaan” tot 1817. Dan gaan de Duffeltdorpen Leuth en Kekerdom over naar Holland. De steen staat er vele tientallen jaren als een stille getuige. Geheel onopgemerkt gaat ze zelfs "ondergronds”. Tot deze bij de dijkverzwaring van 1997 weer "bovengronds” komt. Door bemiddeling van de Stichting Millings Jaarboek heeft de steen haar oorspronkelijke plek weer teruggekregen. De steen geeft aan waar de Landsdijk onder Millingen aanvangt. Deze Landsdijk werd door het Rijk onderhouden. De Duffeltdijk onder Leuth en Kekerdom viel onder de verantwoordelijkheid van de "Deichschau Düffel”. Wie meer wil weten over de interessante geschiedenis van de genoemde Duffeltdorpen wordt verwezen naar: ”Atlas Leuth en Kekerdom in het hertogdom Kleef Anno 1734”, uitgegeven door de "Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek Kwartier van Nijmegen”. (ISBN 978-90-813269-2-6)

(Übersetzung in deutsch) Landes-Grenzstein zwischen Herzogtum Kleve und Geldrisch Millingen
Dort wo Duffeltdijk unterhalb Kekerdom übergeht in den Millingser Bandijk , stand dieser alte Landesgrenzstein. Der Stein hatte bis 1817 " seinen Dienst getan". Dann gingen die Duffelt Dörfer Leuth und Kekerdom an Holland. Der Stein ist seit vielen Jahrzehnten ein stiller Zeuge. Völlig unbemerkt versank er sogar noch in den "Undergrund". Bis er wieder bei Deichverstärkungsarbeiten 1997 wieder "zum Vorschein" kam. Durch Initiative von der Stiftung „Millings Jahrbuch“ wurde der Stein wieder auf seinen ursprünglichen Standplatz aufgestellt. Der Stein gibt an wo der Landdeich unter Millingen beginnt. Dieser Landdeich wird durch den Staat unterhalten. Der Duffeltdijk unter Leuth und Kekerdom fiel unter die Verantwortung der "Deichschau Düffel ". Wer mehr wissen will über die interessante Geschichte der Duffelt-Dörfer wird verwiesen nach dem: " Atlas Leuth en Kekerdom in het hertogdom Kleef Anno 1734", herausgegeben von der "Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek Kwartier van Nijmegen”. ( ISBN 978-90 - . 813269-2-6 )


Es gibt noch einen weiteren Grenzstein der die alte Deichgrenze bis 1817 markierte:
(siehe auch unter dem Link: http://www.kwartiervannijmegen.nl/pages/sub/32288/Grensstenen.html )

GRENZSTEIN UIT 1792
Aan de Duffeltdijk ter hoogte van Düffelward is deze oude grenssteen opnieuw geplaatst, nadat deze jaren in het dijktalud lag verborgen. Bij dijkverbeteringswerkzaamheden kwam de steen weer tevoorschijn. Op initiatief van Heemkundekring De Duffelt is deze op zijn oude plek teruggeplaatst. De onthulling daarvan vond plaats in juli 1997 door onder meer oud burgemeester Bongartz van Kranenburg.

Links: de grenssteen, met op de achtergrond het tot Kleef behorende stadje Schenkenschanz; Rechts: de fraaie gedenkplaat aan de voet van de steen. Deze plaat is aangebracht t.g.v. de onthulling in juli 1997.
Uit een oude oorkonde blijkt de steen oorspronkelijk te zijn geplaatst op 24 oktober 1792 en diende als grensafbakening tussen het gebied van Deichschau Rindern - Donsbrüggen en dat van de Duffelt. Aan één zijde van de steen staan de letters R-D (Rindern-Donsbrüggen) en aan de andere zijde de letter D (Duffelt).

GRENZSTEIN von 1792
Oben auf dem Duffelt-Deich vom Düffelward wurde dieser alte Grenzstein wieder aufgestellt, nachdem er viele Jahre in der Deichböschung vergraben lag. Bei Deichreparaturarbeiten kam der Stein wieder zum Vorschein. Auf Initiative des Heemkundekring De Duffelt wurde dieser Stein auf seinen ursprünglichen Standort wieder aufgestellt. Die Enthüllung an dieser Stelle nahm der ehemalige Bürgermeister von Kranenburg van Bongartz im Juli 1997 vor.

Links: der Grenzstein, im Hintergrund, der zu der Stadt Kleve gehörende Ort Schenkenschanz.
Rechts: die schöne Plakette am Fuße des Steines. Diese Platte wurde währen der Enthüllung im Juli 1997 angebracht.

Aus einer alten Urkunde geht hervor, dass der Stein am 24. Oktober 1792 aufgestellt wurde und diente ursprünglich als Grenzlinie zwischen dem Gebiet der Deichschau Rindern von - Donsbrüggen und von der Düffel. Auf der einen Seite des Steins, sind die Buchstaben RD (Rindern-Donsbrüggen) und auf der anderen Seite der Buchstabe D (Duffelt).

GRENZSTEIN UIT 1792

Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen.