Bargerveenwandelinng

Herman Posthumus vor Stein Nr. 160 I


Bargerveen-Wanderung (bei Zwartemeer) am 28. Februar 2009 mit Teilnehmern aus Belgien, Deutschland und den Niederlanden
Herman Posthumus aus Emmen, hat diese Wanderung hervorragend organisiert und auch für die Transportmöglichkeiten gesorgt.
So kamen wir wieder zu unseren Autos zurück, ohne die kilometerlangen Wege zurücklaufen zu müssen. Vielen Dank an dieser Stelle, Herman.

Gruppenfoto Bargerveen-Wanderung 28.02.2009

Geschützter Grenzstein 160 I

Bargerveen / Zwartemeer GP-160 I

Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen.

Granitstein Nr. 157 (früher Nr. 156)


Alter Grenzstein EPM / RBF - Nr. 157 (1784)
Dieser historische Grenzstein stand füher an der Grenze (Doppelversteinung) auf der deutschen Seite vom "Neuen Schloot / Nieuwe Sloot".
Der Grenzstein wurde 2006 in das Moormuseum in Geeste- Groß Hesepe gegeben und wurde dort 2008 dort im Gebäude aufgestellt
An seiner Stelle steht heute ein Granitstein mit Nr. 157, der früher als Nr. 156 am anderen Ende vom "Neuen Schloot / Nieuwe Sloot" stand.
Dieser wurde durch den alten Grenzstein RBF - Nr. 156 ersetzt, der jetzt wieder an seiner alten Stelle aufgestellt wurde.

EPM = Episcopatus Monasteriensis (Fürst-Bistum Münster)
RBF = Res publicum Belgii Foederatarum (Vereinigte Republik der der Niederlanden)


Eef Berns schreibt zu Grenzstein EPM / RBF - Nr. 157
Grenspaal 157 intussen opgesteld in museum
Oktober 2008. In 2006 is de historische grenspaal gp157 langs de Duitse grens bij Twist - oostelijk van Coevorden - door het Nederlandse kadaster geschonken aan het Duitse Emsland Moormuseum in Geeste. Daar hadden wij als grenspaal-puristen allerlei vraagtekens bij. Gp157 was namelijk een van de weinige hamervormige grensstenen die overgebleven waren aan de noordelijke Duitse grens. Ze dateren uit ± 1784. Grenspalen horen immers op de grens en wie is het kadaster wel dat ze dit stukje cultuurhistorie kunnen wegschenken? Maar het feit ligt er. Onlangs ontving ik een foto van de plaatsing in het museum eind 2006 of begin 2007. Mooi doel voor een mooi tochtje naar het museum in 2009.

Eef Berns schreibt zu Grenzstein EPM / RBF - Nr. 156
gp156-nl-oever (5 oktober 2006): dit is een oude RBF/EPM-paal, dit jaar ontdekt in een tuin in Meppen en pas herplaatst. Waarschijnlijk is hij rond 1980 bij graafwerkzaamheden verdwenen.
Dit was oorspronkelijk de eerste van 13 hamervormige grenspalen die rond 1784 geplaatst werden tussen het bisdom Münster en Nederland. Wat zegt grenspalen-nestor Co Bieze hierover:
"De grenstwisten tussen de bewoners van Groningen en Drente enerzijds, en van het Munsterse gebied anderzijds laaiden steeds weer op. Het Bourtanger moeras werd aan beide zijden langzamerhand zodanig bewerkt, dat er regelmatig een betere afwatering ontstond. Hierdoor werd dit gebied steeds meer toegankelijk, met als resultaat, dat de bewoners dieper in dit gebied konden komen, en meer conflicten met elkaar kregen.
Het werd noodzakelijk, om orde op zaken te stellen. Zo werd er op 27 oktober 1764 en 10 november 1764 tussen de "Republick der Vereenigde Nederlanden" en het "Bisdom van Munster" een grensverdrag vastgesteld, waarbij afgesproken werd, dat er 13 grensstenen zouden worden geplaatst. De eerste steen zou komen te staan in de nabijheid van het (nu) Duitse dorp Twist. Bij de plaatsing van de stenen was men het er echter niet over eens, waar de stenen met de nummers 1, 2 en 11 precies moesten worden geplaatst. Door deze moeilijkheden ging het plaatsen van de stenen niet door. Het duurde tot 1784 alvorens het er over eens was, waar deze stenen moesten worden geplaatst. Op 11 oktober 1784 en op 29 oktober 1784 werd een definitieve overeenkomst getekend door beide landen. In dit verdrag werd wederom bepaald, dat er in het Bourtanger moeras 13 grensstenen zouden worden geplaatst.
"

Alter Grenzstein EPM / RBF- Nr. 157